نام واحد : گلبانگ مهر جنوب

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی خرما

 • سریال مجوز : 2020817
 • شماره مجوز : 7592
 • تاریخ مجوز : 22/04/1389
 • کد محصول : 15131922
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی خرما
 • ظرفیت : 1,800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%