نام واحد : فراز دانه آوند

نام محصول : خوراک اماده طیوروغیره

 • سریال مجوز : 3716628
 • شماره مجوز : 8449
 • تاریخ مجوز : 29/04/1389
 • کد محصول : 15331110
 • شرح محصول : خوراک اماده طیوروغیره
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 75%
  75%