نام واحد : آرد مطهر اخوان - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی حسین آباد گاریچه خ 26
 • تلفن واحد : ******380جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سعید باقرپور
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک حسین آبادگاریچه

نام محصول : خدمات نگهداری غلات سیلو

 • سریال مجوز : 1338788
 • شماره مجوز : 14853
 • تاریخ مجوز : 06/05/1389
 • کد محصول : 15311427
 • شرح محصول : خدمات نگهداری غلات [سیلو]
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 52%
  52%