نام واحد : تولیدی خوراک دام وطیور اهواز

نام محصول : دان مرغ

 • سریال مجوز : 2002546
 • شماره مجوز : 10664
 • تاریخ مجوز : 24/11/1379
 • کد محصول : 15331111
 • شرح محصول : دان مرغ
 • ظرفیت : 8,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%