نام واحد : دامیار دشت زاگرس تعاونی3551

نام محصول : انواع بستنی برپایه شیر

 • سریال مجوز : 2703838
 • شماره مجوز : 124-123358
 • تاریخ مجوز : 13/05/1389
 • کد محصول : 15201270
 • شرح محصول : انواع بستنی وبستنی یخی برپایه شیر
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%