نام واحد : صنایع غذایی زرین تابا

نام محصول : اردی

 • سریال مجوز : 1934909
 • شماره مجوز : 12957
 • تاریخ مجوز : 02/10/1387
 • کد محصول : 15411260
 • شرح محصول : انواع شیرینیهای اردی
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 8%
  8%