نام واحد : صنایع غذایی جنوب

نام محصول : بیسکویت

 • سریال مجوز : 2002880
 • شماره مجوز : 22810
 • تاریخ مجوز : 23/10/1389
 • کد محصول : 15411220
 • شرح محصول : بیسکویت
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%