نام واحد : تعاونی خدمات تولیدکنندگان مرغداران رامهرمزبحرین

نام محصول : دان مرغ

 • سریال مجوز : 2003532
 • شماره مجوز : 16554
 • تاریخ مجوز : 29/11/1374
 • کد محصول : 15331111
 • شرح محصول : دان مرغ
 • ظرفیت : 12,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%