نام واحد : تعاونی سحرسبزآذربایجان

نام محصول : کیک ماشینی

 • سریال مجوز : 1141868
 • شماره مجوز : 19117
 • تاریخ مجوز : 25/05/1389
 • کد محصول : 15411212
 • شرح محصول : کیک ماشینی
 • ظرفیت : 0 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%