نام واحد : صنایع سردخانه طلوع خزر

نام محصول : سردخانه زیرصفر

 • سریال مجوز : 2818132
 • شماره مجوز : 10874
 • تاریخ مجوز : 23/05/1389
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%