نام واحد : صادراتی میوه خشکبارپارس

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی خرما

 • سریال مجوز : 2003128
 • شماره مجوز : 2256
 • تاریخ مجوز : 17/04/1380
 • کد محصول : 15131922
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی خرما
 • ظرفیت : 1,100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%