نام واحد : تعاونی روغن نباتی اطمینان طیور گلستان

نام محصول : دانه های روغنی فراوری شده خوراک دام و طیور

 • سریال مجوز : 3813234
 • شماره مجوز : 6236
 • تاریخ مجوز : 24/05/1389
 • کد محصول : 15141811
 • شرح محصول : دانه های روغنی فراوری شده خوراک دام وطیور
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%