نام واحد : تجارت و توسعه افق مهرگان تانا گلستان

نام محصول : خدمات نگهداری غلات

 • سریال مجوز : 3813236
 • شماره مجوز : 5383
 • تاریخ مجوز : 07/05/1389
 • کد محصول : 15311427
 • شرح محصول : خدمات نگهداری غلات [سیلو]
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 13%
  13%