نام واحد : نصر اله ملکان

نام محصول : نان صنعتی-اروپایی

 • سریال مجوز : 3813237
 • شماره مجوز : 5446
 • تاریخ مجوز : 09/05/1389
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%