نام واحد : حمید رضا علی زاده

نام محصول : سردخانه دومداره

 • سریال مجوز : 1605451
 • شماره مجوز : 1197188
 • تاریخ مجوز : 26/05/1389
 • کد محصول : 15135013
 • شرح محصول : سردخانه دومداره
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%