نام واحد : حیدری-علیرضا

نام محصول : قطعه بندی مرغ

 • سریال مجوز : 1338863
 • شماره مجوز : 25896
 • تاریخ مجوز : 30/05/1389
 • کد محصول : 15111124
 • شرح محصول : قطعه بندی مرغ
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 63%
  63%