نام واحد : تعاونی گروه صنعتی توسعه صنعت کردکوی

نام محصول : انواع مایع پاستوریزه تخم مرغ

 • سریال مجوز : 3813260
 • شماره مجوز : 6410
 • تاریخ مجوز : 28/05/1389
 • کد محصول : 15491919
 • شرح محصول : انواع مایع پاستوریزه تخم مرغ
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 21%
  21%