نام واحد : تعاونی دلتا سبز گلستان

نام محصول : بسته بندی برنج

 • سریال مجوز : 3813261
 • شماره مجوز : 6418
 • تاریخ مجوز : 28/05/1389
 • کد محصول : 15311422
 • شرح محصول : بسته بندی برنج
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 11%
  11%