نام واحد : مهرداد غفوری نژاد

نام محصول : یخ

 • سریال مجوز : 3204764
 • شماره مجوز : 11580
 • تاریخ مجوز : 31/05/1389
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 9,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 98%
  98%