نام واحد : فرآورده های غذایی آجین خاورمیانه

نام محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 3424827
 • شماره مجوز : 19058
 • تاریخ مجوز : 31/05/1389
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 51%
  51%