نام واحد : یداله مکاری مقدم

نام محصول : خوراک دان طیور

 • سریال مجوز : 2004520
 • شماره مجوز : 4439
 • تاریخ مجوز : 09/06/1378
 • کد محصول : 15331111
 • شرح محصول : دان مرغ
 • ظرفیت : 7,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%