نام واحد : خدماتی تولیدی وصادراتی خرم شط

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی میوه جات

 • سریال مجوز : 2003946
 • شماره مجوز : 14815
 • تاریخ مجوز : 04/11/1377
 • کد محصول : 15132110
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی میوه جات وسبزیجات
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%