نام واحد : صادراتی بازرگانی ثمرجنوب

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی خرما

 • سریال مجوز : 2004898
 • شماره مجوز : 27812
 • تاریخ مجوز : 01/12/1386
 • کد محصول : 15131922
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی خرما
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%