نام واحد : داروجا

نام محصول : بستنی یخی -یخمک

 • سریال مجوز : 2004597
 • شماره مجوز : 6954
 • تاریخ مجوز : 19/06/1375
 • کد محصول : 15201275
 • شرح محصول : بستنی یخی
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%