نام واحد : تعاونی فرآوری ذرت بلال مایع شوش

نام محصول : شربت فروکتوزغنی شده HFCS

 • سریال مجوز : 2020892
 • شماره مجوز : 10257
 • تاریخ مجوز : 13/05/1389
 • کد محصول : 15421225
 • شرح محصول : شربت فروکتوزغنی شده HFCS
 • ظرفیت : 2,400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%