نام واحد : حسن هوشمندی

نام محصول : خشک کردن ذرت تر

 • سریال مجوز : 2005325
 • شماره مجوز : 4693
 • تاریخ مجوز : 22/04/1379
 • کد محصول : 15311412
 • شرح محصول : خشک کردن ذرت تر
 • ظرفیت : 5,700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%