نام واحد : پرورش ماهی مروارید گستر برادران سالمی

 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • نشانی شرکت : جاده کوت...
 • تلفن شرکت : *********061جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی اهواز 2
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حمید سالمی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اهواز 2

نام محصول : انجمادوبسته بندی ماهی ومیگو

 • سریال مجوز : 2020893
 • شماره مجوز : 11429
 • تاریخ مجوز : 31/05/1389
 • کد محصول : 15121420
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی ماهی ومیگو
 • ظرفیت : 770 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%