نام واحد : پرورش ماهی مروارید گستر برادران سالمی

نام محصول : انجمادوبسته بندی ماهی ومیگو

 • سریال مجوز : 2020893
 • شماره مجوز : 11429
 • تاریخ مجوز : 31/05/1389
 • کد محصول : 15121420
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی ماهی ومیگو
 • ظرفیت : 770 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%