نام واحد : تعاونی فراورده های نوین غلات دزفول

 • استان : خوزستان
 • شهر : دزفول
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : دزفول جاده شوشتر شهرک صنعتی شماره 1 خیابان 15 کارخانه نوین غلات
 • تلفن واحد : *********064
 • مدیر : سید رضا رشیدی فرد
 • تلفن مدیر : *******916
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی دزفول 1

نام محصول : انواع کلوچه

 • سریال مجوز : 2005330
 • شماره مجوز : 4294
 • تاریخ مجوز : 25/03/1384
 • کد محصول : 15411250
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 135 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%