نام واحد : رضا وحمیدرضاصمدزاده سماعی

نام محصول : ارد برنج - بسته بندی آردبرنج

 • سریال مجوز : 1141953
 • شماره مجوز : 20517
 • تاریخ مجوز : 06/06/1389
 • کد محصول : 15311123
 • شرح محصول : ارد برنج
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 26%
  26%