نام واحد : تعاونی فرآورده های دریایی ماهان -یخ

نام محصول : یخ

 • سریال مجوز : 3204773
 • شماره مجوز : 10111
 • تاریخ مجوز : 10/05/1389
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 3,750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 95%
  95%