نام واحد : ایرج ملکوتی

نام محصول : کنسانتره خوراک طیور

 • سریال مجوز : 1506506
 • شماره مجوز : 11712
 • تاریخ مجوز : 08/06/1389
 • کد محصول : 15331161
 • شرح محصول : کنسانتره خوراک طیور
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 34%
  34%