نام واحد : تولیدی آرد زاهدان آلا

نام محصول : سیلوی نگهداری گندم

 • سریال مجوز : 2308068
 • شماره مجوز : 13829
 • تاریخ مجوز : 14/06/1389
 • کد محصول : 15311427
 • شرح محصول : خدمات نگهداری غلات [سیلو]
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%