نام واحد : مهدی قاسمی

نام محصول : انواع شکلات

 • سریال مجوز : 1142007
 • شماره مجوز : 21689
 • تاریخ مجوز : 16/06/1389
 • کد محصول : 15431220
 • شرح محصول : انواع شکلات
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 15%
  15%