نام واحد : مرجان دشت قزوین

نام محصول : بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 3716711
 • شماره مجوز : 12504
 • تاریخ مجوز : 07/06/1389
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 23%
  23%