نام واحد : شیر پاستوریزه پگاه خوزستان

نام محصول : خامه

 • سریال مجوز : 2002739
 • شماره مجوز : 19359
 • تاریخ مجوز : 13/09/1390
 • کد محصول : 15201120
 • شرح محصول : خامه پاستوریزه
 • ظرفیت : 40,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%