نام واحد : تعاونی طلوع ستاره طلایی اسپادانا-شرکت

نام محصول : چیپس میوه

 • سریال مجوز : 1338943
 • شماره مجوز : 30515
 • تاریخ مجوز : 25/06/1389
 • کد محصول : 15131431
 • شرح محصول : چیپس میوه
 • ظرفیت : 280 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 37%
  37%