نام واحد : عبدالنبی فتالی پور

نام محصول : نان فانتزی

 • سریال مجوز : 2005842
 • شماره مجوز : 16324
 • تاریخ مجوز : 21/12/1376
 • کد محصول : 15411142
 • شرح محصول : نان فانتزی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%