نام واحد : عبدالمجید شریعت جعفری

نام محصول : حلواارده -حلواشکری

 • سریال مجوز : 2005962
 • شماره مجوز : 1666
 • تاریخ مجوز : 05/03/1378
 • کد محصول : 15431347
 • شرح محصول : حلواارده - حلواشکری
 • ظرفیت : 275 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%