نام واحد : خوش خوراک کارون

 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • نشانی شرکت : اهواز- خ...
 • تلفن شرکت : *******913
 • نشانی واحد : اهواز- شهرک صنعتی شماره 2 خ اول غذایی روبروی ماکارونی معراج
 • تلفن واحد : *******911
 • مدیر : سید مهران ناصرپور
 • تلفن مدیر : *******916
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اهواز 2

نام محصول : غلات حجیم شده

 • سریال مجوز : 2006024
 • شماره مجوز : 5588
 • تاریخ مجوز : 25/04/1382
 • کد محصول : 15311610
 • شرح محصول : سایرمحصولات بدست امده ازدانه غلات[ غلات حجیم شده ]
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%