نام واحد : تعاونی بسته بندی محصولات کشاورزی سنابل خوزستان

نام محصول : درجه بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 2004115
 • شماره مجوز : 4847
 • تاریخ مجوز : 14/04/1377
 • کد محصول : 15492716
 • شرح محصول : درجه بندی حبوبات
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%