نام واحد : تعاونی840ایران کولا - توسعه

نام محصول : بسته بندی اب اشامیدنی ونوشابه

 • سریال مجوز : 2308082
 • شماره مجوز : 15184
 • تاریخ مجوز : 31/06/1389
 • کد محصول : 15541140
 • شرح محصول : بسته بندی اب اشامیدنی ونوشابه
 • ظرفیت : 7,360 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%