نام واحد : کوثر نوش سپاهان-شرکت

نام محصول : پوره سیب زمینی یک شیفت

 • سریال مجوز : 1338976
 • شماره مجوز : 30821
 • تاریخ مجوز : 28/06/1389
 • کد محصول : 15132012
 • شرح محصول : پوره سیب زمینی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 44%
  44%