نام واحد : تعاونی سرخانه گلبار ابادان

نام محصول : سردخانه زیرصفر

 • سریال مجوز : 2020963
 • شماره مجوز : 13470
 • تاریخ مجوز : 31/06/1389
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 11%
  11%