نام واحد : خمیر مایه و الکل رازی

نام محصول : الکل طبی وصنعتی

 • سریال مجوز : 2006201
 • شماره مجوز : 23632
 • تاریخ مجوز : 23/11/1385
 • کد محصول : 15511113
 • شرح محصول : الکل اتیلیک ازملاس نیشکر
 • ظرفیت : 33,000,000 لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%