نام واحد : نفیسه رفائی - تمدید 31780

  • استان : تهران
  • شهر : پاکدشت
  • نشانی شرکت : بلوار میر...
  • تلفن شرکت : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : شهرک صنعتی عباس آباد بلوک تفکیکی صنایع غذایی قطعات 2416 و 2415
  • تلفن واحد : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • مدیر :
  • تلفن مدیر : -
  • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عباس آباد

نام محصول : آماده سازی و بسته بندی جو پرک شده

  • سریال مجوز : 1789273
  • شماره مجوز : 65530
  • تاریخ مجوز : 05/03/1389
  • کد محصول : 15311312
  • شرح محصول : جو پوست کنده
  • ظرفیت : 500 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 3%
    3%