نام واحد : نفیسه رفائی - تمدید 31780

نام محصول : آماده سازی و بسته بندی ادویه

 • سریال مجوز : 1789273
 • شماره مجوز : 65530
 • تاریخ مجوز : 05/03/1389
 • کد محصول : 15492411
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی ادویه جات
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%