نام واحد : تعاونی پارس بنیاد لنگرود

نام محصول : چای خشک بسته بندی شده

 • سریال مجوز : 2818188
 • شماره مجوز : 3602
 • تاریخ مجوز : 23/09/1388
 • کد محصول : 15491211
 • شرح محصول : چای خشک بسته بندی شده
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%