نام واحد : تعاونی تولیدی ایثارگران ونوس خرمشهر

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی خرما

 • سریال مجوز : 2006463
 • شماره مجوز : 11512
 • تاریخ مجوز : 26/08/1381
 • کد محصول : 15131922
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی خرما
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%