نام واحد : شرکت پاک سوخت دلفان

نام محصول : اتانول سوختی 55/99% از ملاس

 • سریال مجوز : 2911391
 • شماره مجوز : 9126
 • تاریخ مجوز : 04/07/1389
 • کد محصول : 15511110
 • شرح محصول : انواع الکل اتیلیک ازمواد تخمیرشده
 • ظرفیت : 12,000,000 لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تقطیر-تصفیه امیختن انواع عرقیات -تولیدالکل اتیلیک ازموادتخمی(1551)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 37%
  37%