نام واحد : آیتی-دلارام و کبیری-شیوا

نام محصول : سبزیجات خشک

 • سریال مجوز : 1339014
 • شماره مجوز : 33576
 • تاریخ مجوز : 14/07/1389
 • کد محصول : 15131123
 • شرح محصول : سبزیجات خشک
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%