نام واحد : وحید وحیدیان

نام محصول : بسته بندی خرما

 • سریال مجوز : 2610967
 • شماره مجوز : 4/23033
 • تاریخ مجوز : 04/06/1389
 • کد محصول : 15131923
 • شرح محصول : بسته بندی خرما
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 36%
  36%